Bio-circle uses cookies to ensure the best possible service. If you continue browsing, you agree to the use of cookies. Proteccion de datos

Making Green Work

„MAKING GREEN WORK“

 

Mūsų bendrovės filosofija „MAKING GREEN WORK“ aiškiai sako, kad mes ne tik norime sukurti ekologišką erdvę pas save, bet ir kitose įmonėse pasinaudodami savo produktais ir technologijomis. 

 

Kurdami atitinkamas sistemas ir sistemų sprendimus, mes siekiame patenkinti šiandienos žmonių poreikius ir naudoti išteklius taip, kad ateities kartos taip pat galėtų jais naudotis. 

 

„Mums tvarumas reiškia atsakomybės prisiėmimą už mūsų verslo ir socialinius veiksmus, taip pat ir už visas aplinkosaugos problemas.“ Ulrich Berens, Priežiūros valdybos pirmininkas

Todėl mes labiausiai vertiname skiriame didžiausią vertę tokiems principams kaip aplinkos saugojimas, atsakingas išteklių naudojimas, tvarumas, darbuotojų sveikatos apsauga ir sauga. 

Atitinkamai, mes jau įgyvendinome visiškai integruotą aplinkos apsaugos valdymo sistemą 1996 m., kuri dabar yra sertifikuota „Lloyd’s Register Deutschland GmbH“ pagal taikytino DIN ISO 14.001 standarto reikalavimus. 

 

Mes mąstome kompleksiškai ir veikiame tvariai. 

Štai kodėl kurdami savo sistemas ir sistemų sprendimus mes žvelgiame į visą gyvavimo ciklą. 

 

„MAKING GREEN WORK“ gamyboje 

Gamyboje mes teikiame didelę svarbą tvarių žaliavų naudojimui ir patys gaminamės didelę dalį gamybai reikalingos energijos. Mūsų tikslas – kurti veiksmingus produktus natūralių aktyvių sudedamųjų dalių pagrindu („NATURE BOOST“ produktai), kiek tai yra technologiškai įmanoma. 

 

Principo „MAKING GREEN WORK“ taikymas 

Mūsų sistemos plėtra yra pagrįsta pas klientus vykstančių procesų optimizacija. Mes daug dėmesio skiriame darbuotojų saugai, sveikatai ir aplinkai išlaikydami valymo proceso efektyvumą. 

Mūsų produktai yra vandeniniai ir neturi pavojingų cheminių medžiagų. Juose nėra jokių medžiagų iš dabartinio EChA medžiagų kandidačių sąrašo (REACh). Be to, daugelio mūsų valymo priemonių nereikia ženklinti pagal KŽP reglamentą. Tai yra geras dalykas darbuotojų apsaugai, be to, tai palengvina saugojimą ir taupo pavojingų medžiagų ir panašiems mokymams skirtas lėšas. 

Juose nėra jokių kompleksonų, kurie suriša sunkiuosius metalus. Tokiu būdu išvengiama stiprių cheminių junginių nuosėdų, kurios galėtų kelti pavojų aplinkai. Mes pasikliaujame ir naudojame atsinaujinančias augalinės kilmės aktyviąsias paviršiaus medžiagas su dideliu ir greitu biologiniu skaidumu. 

Daugelis mūsų produktų yra be LOJ arba jų kiekis yra sumažintas, todėl jie pakeičia tirpiklius. Be to, mūsų „BIO-CIRCLE“ dalių plovimo įrenginyje naudojame valymo priemones su mikroorganizmais, kurie skaido alyvą ir tepalus. Šių vadinamųjų baltųjų biotechnologijų taikymas yra stipri alternatyva šaltiems valikliams ir kitiems tirpikliams. 

Kaip taisyklė, mes susilaikome nuo konservantų naudojimo; kvapiosios medžiagos yra specialiai parenkamos, naudojamas minimalus kiekis arba jų visiškai atsisakoma. Daugybė mūsų produktų yra dermatologiškai patikrinti ir pasižymi geru suderinamumu su oda. NSF sertifikuotus valiklius, pvz., CB 100, net galima naudoti maisto pramonėje, nes juos galima visiškai nuvalyti ir medžiagos nepateks į maisto produktus arba ant jų paviršiaus. 

Energijos vartojimo efektyvumas yra palaikomas naudojant mūsų žemų temperatūrų produktus („CLEAN BLUE“ produktai). Jie yra efektyvūs jau kambario temperatūroje. 

 

„MAKING GREEN WORK“ ir atliekų šalinimas 

Atliekų mažinimui ir jų prevencijai tenka svarbus vaidmuo atliekų šalinime. 

Todėl mūsų valymo sistemos yra sukurtos kaip recirkuliacijos sistemos, kurios garantuoja ilgesnį naudingumo ir eksploatacijos laiką. Tokiu būdu, jūs ne tik sumažinate atliekų kiekį – jūs taupote išteklius. Be to, mūsų valikliais galima pildyti daugkartinio naudojimo purškimo butelius, kurie yra labai praktiški. Be to, mūsų valikliai „BIO-CIRCLE L“, „UNO W“ ir „ALUSTAR 300“ tiriami pagal ÖNORM B 5105 ir gali būti apdorojami atskiriant juose esančią alyvą alyvos gaudyklėmis. 

 

Tokiu būdu „žalioji gija“ eina per visus gamybos, taikymo ir šalinimo procesus. 

 

„MAKING GREEN WORK“ apžvalga 

 • Naudojamos natūralios sudedamosios medžiagos, kiek tai yra techniškai įmanoma 
 • Didelis ir greitas augalinės kilmės aktyviųjų paviršiaus medžiagų biologinis skaidomumas 
 • Daugybė produktų yra dermatologiškai patikrinti ir pasižymi geru suderinamumu su oda 
 • Kaip taisyklė, mes susilaikome nuo konservantų naudojimo 
 • Kvapiosios medžiagos yra specialiai parenkamos, naudojamas minimalus kiekis arba jų visiškai atsisakoma 
 • Visiškai nenaudojame kompleksonų 
 • Produktuose nėra pavojingų cheminių medžiagų: nėra medžiagų iš dabartinio EChA medžiagų kandidačių sąrašo (REACh) 
 • Pakartotinai užpildomi purškimo buteliai 
 • Išteklių apsauga naudojant recirkuliacines sistemas 
 • Efektyviai energiją vartojantys žemų temperatūrų produktai 
 • Serijos „BIO-CIRCLE Liquid“ valikliai su mikroorganizmais yra stipri alternatyva šaltiems valikliams ir kitiems tiurpikliams