Energetinio efektyvumo didinimas naudojant tvarias valymo priemones

 • Energetinio efektyvumo didinimas naudojant tvarias valymo priemones

  Integruotas požiūris į tvarumą 

  „Bio-Circle” jau 39-erius metus kuria aplinkai nekenksmingus, tvarius ir vartotojui draugiškus pramoninius valiklius bei valymo sistemas. Pagrindinis įmonės tikslas – kurti švarų pasaulį, kurio centre – žmogus.

  Daugelyje įmonių pagrindinis dėmesys skiriamas energijos naudojimo efektyvumo didinimui ir nereikalingo energijos vartojimo mažinimui. Prie energijos sąnaudų mažinimo reikšmingai prisideda ir optimizuoti valymo procesai. 

  Kodėl efektyvus elektros energijos vartojimas yra svarbus?

  Energijos efektyvus vartojimas svarbus dėl įvairių priežasčių. Be energijos sąnaudų mažinimo, jis leidžia įmonėms prisidėti prie klimato apsaugos. Efektyvesnės technologijos ir procesai gali sumažinti energijos suvartojimą, taip mažinant neigiamą poveikį aplinkai ir padeda išsaugoti gamtos išteklius. Toks požiūris ne tik taupo lėšas, bet ir prisideda prie tvarios bei atsakingos verslo praktikos. 

  Efektyviai naudojamos energijos privalumai 

  • Išlaidų mažinimas: efektyvesnis energijos naudojimas mažina įmonės energijos sąnaudas. Naudodamos energiją taupančias technologijas ir procesus, įmonės gali sumažinti veiklos išlaidas ir pagerinti savo pelningumą.
  • Aplinkos apsauga: optimizuotas energijos suvartojimas padeda sumažinti energijos suvartojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas. Tai ypač svarbu klimato kaitos kontekste ir būtinybei mažinti CO2 emisijas, siekiant apsaugoti aplinką.
  • Išteklių išsaugojimas: efektyvesnis energijos vartojimas taupo tokius išteklius kaip nafta, dujos ir anglis. Tai padeda mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro ir užtikrina šių ribotų išteklių prieinamumą ateities kartoms.

  Kokių priemonių privalo imtis įmonės pagal Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymą ?

  Pagal Lietuvos Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymą, įmonėms svarbu atkreipti dėmesį į šiuos reikalavimus ir priemones:

  1. Energijos auditas
  Įmonės, kurios sunaudoja daug energijos, privalo reguliariai atlikti energijos vartojimo auditus. Tai padeda nustatyti energijos taupymo galimybes ir efektyvumo didinimo priemones.

  2. Energijos valdymo sistemos
  Didelės įmonės privalo įdiegti ir naudoti energijos valdymo sistemas, kurios padeda stebėti ir optimizuoti energijos vartojimą. Tai gali būti ISO 50001 standarto sistema arba kita lygiavertė sistema.

  3. Energijos taupymo priemonės
  Įmonės privalo įgyvendinti identifikuotas energijos taupymo priemones, kurios buvo nustatytos audito metu ar pagal energijos valdymo sistemos reikalavimus. Tai gali apimti technologinių procesų optimizavimą, energiją taupančių įrenginių įsigijimą, ir pan.

  4. Ataskaitų teikimas
  Įmonės privalo reguliariai teikti ataskaitas apie energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimą. Tai apima informaciją apie pasiektus energijos taupymo rezultatus ir planuojamas priemones ateityje.

  5. Švietimas ir informavimas
  Įmonės turi užtikrinti, kad jų darbuotojai būtų tinkamai informuoti apie energijos taupymo priemones ir jų svarbą. Tai gali apimti mokymus ir informacijos sklaidą įmonės viduje.

  6. Finansinė parama
  Įmonės gali pasinaudoti valstybės teikiama finansine parama energijos taupymo priemonėms įgyvendinti. Tai gali apimti subsidijas, paskolas ar kitas finansinės paramos formas.

  7. Atitiktis teisės aktams
  Įmonės privalo užtikrinti, kad jų veikla atitiktų visus galiojančius teisės aktų reikalavimus efektyvaus energijos vartojimo srityje. Tai apima ne tik nacionalinius teisės aktus, bet ir Europos Sąjungos direktyvų reikalavimus.

  Šie punktai padeda užtikrinti, kad įmonės veikla būtų efektyvi energijos vartojimo požiūriu, taip prisidedant prie bendrų šalies ir ES klimato tikslų įgyvendinimo. 

  Energijos Efektyvumo Didinimo Įstatymas: į ką atkreipti dėmesį siekiant sumažinti energijos suvartojimą

  • Efektyvūs valymo procesai: įmonės gali naudoti efektyvius valymo procesus, kad sumažintų energijos suvartojimą ir pagerintų energijos efektyvumą, kaip reikalaujama pagal Lietuvos Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymą.
  • Aplinkai draugiškos valymo priemonės: naudojant aplinkai draugiškas valymo priemones, mažinamas neigiamas poveikis aplinkai ir atitinkami Lietuvos įstatymų reikalavimai.
  • Energiškai efektyvi įranga: rekomenduojama naudoti efektyvias valymo sistemas ir įrenginius, kurie taupo energiją, kad būtų sumažintas energijos suvartojimas. Tai yra svarbus žingsnis siekiant atitikti Lietuvos Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo reikalavimus.
  • Darbuotojų mokymai: darbuotojai turi būti informuoti apie efektyvų energijos naudojimą ir gauti atitinkamus mokymus, siekiant užtikrinti, kad jie būtų įtraukti į energijos taupymo iniciatyvas.
  • Dokumentavimas ir ataskaitų teikimas: įmonės privalo dokumentuoti savo energijos taupymo priemones ir rengti atitinkamas ataskaitas pagal Lietuvos teisės aktų reikalavimus, užtikrinant skaidrumą ir energijos efektyvumo stebėseną.

  Laikymasis šių punktų yra svarbus ne tik siekiant užtikrinti valymo kokybę, bet ir prisidedant prie energijos efektyvumo ir aplinkos apsaugos Lietuvoje pagal galiojančius įstatymus. 

  Energijos vartojimo efektyvumas tampa vis svarbesnis šiuolaikiniame pasaulyje. Naudodamos „Bio-Circle” produktus, įmonės gali ne tik sumažinti savo energijos sąnaudas, bet ir vertingai prisidėti prie klimato apsaugos. „Bio-Circle” valymo sprendimai leidžia sumažinti energijos suvartojimą, užtikrinant efektyvų ir kruopštų valymą. Nuo energiškai efektyvių valiklių naudojimo iki aušinimo sistemų priežiūros ir efektyvaus karšto vandens dalių plovimo įrenginių naudojimo – „Bio-Circle” siūlo platų produktų ir sprendimų spektrą, kuris padeda įmonėms optimizuoti energijos vartojimą ir sumažinti jų poveikį aplinkai. 

 • Prenumeruok ir laimėk