„Bio Circle Balticum” suteikti įmonės atsakingumą liudijantys sertifikatai

 • „Bio Circle Balticum” suteikti įmonės atsakingumą liudijantys sertifikatai

  Įmonėje įdiegtos kokybės vadybos sistemos ir aplinkosaugos standartas užtikrina aukštą vykdomų procesų kontrolę.  

  UAB „Bio Circle Balticum“ skiria nuolatinį dėmesį įmonėje vykstančių procesų tobulinimui. Įmonėje įdiegtos kokybės vadybos sistemos ir aplinkosaugos standartas užtikrina aukštą vykdomų procesų kontrolę, gaminamų produktų kokybę, informacijos saugumą ir konfidencialumą.

  Tarptautinė sertifikavimo įstaiga „SGS“ įvertino „Bio Circle Balticum“ vadybos sistemą ir nustatė, kad ji atitinka vadybos sistemos standartų reikalavimus. Įmonė gavo du tarptautinius standartus: kokybės vadybos sistemos standartą ISO 9001:2015 ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartą ISO 14001:2015.

  Įdiegus ISO, pagerinta vidinė įmonės tvarka, užtikrintas efektyvesnis valdymas, aiškiai nustatyti įmonės tikslai, procesai, apibrėžtos darbuotojų pareigybės, įmonė dar kruopščiau rūpinasi aplinkos apsauga bei gamtinės aplinkos išsaugojimu ateities kartoms. O svarbiausia, kad dabar klientai gali dar labiau pasitikėti „Bio Circle Balticum“ produktų ir darbo kokybe.
  Įdiegti standartai įpareigoja įmonę kiekvienais metais formuoti naujus tikslus ir uždavinius, taip siekiama nuolat tobulėti ir išlaikyti šių standartų aktualumą.

  „Bio Circle Balticum” turimi sertifikatai: 

  ISO 9001:2015 – tarptautinis kokybės vadybos sistemos standartas užtikrina, kad organizacijos vidinių procesų valdymas būtų orientuotas į nuolatinį vartotojų poreikių patenkinimą.

  ISO 14001:2015 - tarptautinis aplinkos apsaugos standartas padeda organizacijai mažinti įmonės procesų, produktų ir paslaugų poveikį aplinkai. 

    

 • Prenumeruok ir laimėk

  Informacija