Bio-circle uses cookies to ensure the best possible service. If you continue browsing, you agree to the use of cookies. Proteccion de datos

Naudos pramonei

Saugi darbo aplinka be pavojingos chemijos

Priešingai nei naudojant įprastus pramonės paviršių valiklius (acetoną, benziną, dyzeliną), organinės chemijos naudojimo metu į aplinką neišsiskiria sveikatai (ypač kvėpavimo takams, plaučių alveolėms) pavojingos medžiagos – lakieji organiniai junginiai (LOJ). Naudojant biologiškai skaidžias valymo priemones, eliminuojamas gaisro pavojus dėl pavojingų medžiagų laikymo įmonės patalpose, valiklius saugu naudoti ir paprasta utilizuoti.

Paprastas valymo procesas.

Biologiškai aktyvūs, mikroorganizmų pagrindu sukurti valikliai pramonei pasižymi itin dideliu efektyvumu, todėl juos naudoti paprasta ir patogu. Nuolat girdime grįžtamąjį ryšį iš klientų, naudojančių Bio-Circle valiklius savo įmonėse – džiaugiamės, kad dažnas grįžta įsitikinęs, kad organinė biochemija – ateities valymo sprendimas.

Efektyvus kaštų taupymas.

Bio-Circle kuria itin tvarius ir kaštus taupančius produktus, leidžiančius kaskart pasiekti puikių rezultatų. Mikroorganizmų pagrindu sukurti valikliai valymo metu neužsiteršia, todėl juos galima pakartotinai naudoti daugybę kartų (net iki kelių metų). Įvertinus eliminuotas rizikas darbuotojų sveikatai ir aplinkai, bei kaštus, sutaupomus išvengiant nelaimingų atsitikimų ir greito įrangos nusidėvėjimo  – tai itin praktiškas ir ekonomiškas pasirinkimas. 

Ekologija ir aplinkos apsauga.

Unikalios technologijos profesionalių Bio-Circle valiklių sudėtyje esantys mikroorganizmai suskaido sunkiai įveikiamus nešvarumus – naftos produktus ir tepalus – į aplinkai netaršias medžiagas: anglies dvideginį ir vandenį. Naudodami veiksmingus bio skaidžius valiklius savo įmonėje, prisidėsite prie aplinkos tausojimo ir išvengsite mokesčių (baudų) dėl kenksmingų cheminių priemonių naudojimo.

Įmonės socialinė atsakomybė.

Tikime, kad kertinis mūsų veiklos aspektas – prisiimti atsakomybę už saugią ir švarią aplinką ateities kartoms. Kurdami veiksmingus ir efektyvius produktus, siūlome klientams puikią alternatyvą kenksmingai chemijai, leidžiančią efektyviai išspręsti problemą, sutaupyti įmonės kaštus ir, tuo pačiu, tausoti mus supančią aplinką. Pasirinkdami saugius valiklius vietoj pavojingos chemijos, sumažinate neigiamą poveikį darbuotojų sveikatai.