Bio-circle uses cookies to ensure the best possible service. If you continue browsing, you agree to the use of cookies. Proteccion de datos

Aplinkos apsauga ir kokybe

Aplinkos apsauga ir kokybė 

Aplinkos apsauga, tvarumas ir kokybė yra kertinės mūsų įmonės vertybės. Todėl mes jau 1996 m. įgyvendinome visiškai integruotą aplinkos apsaugos valdymo sistemą, kurią reguliariai sertifikuoja „Lloyd’s Register Deutschland GmbH“ pagal pasaulyje taikomo standarto DIN ISO 14.001 reikalavimus. 

Sertifikavimas patvirtina, kad mes atsakingai tvarkome išteklius: gamybai naudojamą žaliavą, energiją, vandenį ir atliekas. 

„Mūsų nuomone, savanoriškas dalyvavimas šioje aplinkos apsaugos valdymo sistemoje yra teisingas būdas siekiant nuolat tobulinti aplinkos apsaugą.” Birgit Große, generalinis direktorius Vokietijoje 

Dabartinį ISO 14001 sertifikatą galite rasti čia.

Vårt bærekraftige, overordnede konsept er basert på å følge livssyklusen til våre produkter og systemer og overvåke dem fra produksjon, til bruk og så til avhending. 

Mūsų bendroji tvarumo koncepcija yra pagrįsta visais mūsų produktų ir sistemų naudojimo ciklo etapais, jų stebėjimu nuo naudojimo gamyboje iki šalinimo. 

Siekdami taupyti išteklius, mes užtikriname, kad didelė dalis pas mus procesuose sunaudojamos energijos būtų pagaminta pas mus. 

Kurdami savo sistemas ir produktus mes skiriame didelį dėmesį, kad jie ne tik pasižymėtų dideliu efektyvumu, bet ir atitiktų aplinkosaugos reikalavimus. 

Šių sisteminių sprendimų kūrimo pagrindą sudaro esami procesai klientų įmonėse. Anksčiau naudoti procesai tobulinami taip, kad būtų saugoma aplinka ir gerinamas darbuotojų saugumas, o efektyvumas išliktų aukštas, tokiu būdu sukuriant kokybiškai efektyvią alternatyvą. 

Mūsų sistemų sprendimai buvo sukurti įvairiems taikymams ir išsiskiria savo specialiomis savybėmis, kurios prisideda prie aplinkos ir darbuotojų apsaugos. Šios savybės pirmiausia apima pavojingų medžiagų kiekio mažinimą, išteklių ir energijos taupymą bet atliekų mažinimą. Pavyzdžiui, filtrų ir recirkuliacijos sistemos leidžia ilgiau naudoti valymo skysčius ir tokiu būdu sumažinti atliekų kiekį. Be to, purškimo butelius galima papildyti. 

Savo valymo sistemų specialiomis savybėmis mes parodome, kad prisiimame atsakomybę už aplinkos ir mūsų visuomenės apsaugą. Toliau pateikiame šių savybių apžvalgą. 

Nature Boost“ 

Nature Boost“ valikliai pirmiausia pasižymi optimaliu efektyvumu, darbuotojų sauga ir aplinkos aplinkai mažinimu. Jų gamyba pagrįsta atsinaujinančiomis žaliavomis, o dėl puikaus tirpdymo efektyvumo juos galima naudoti stipriems tepalams, alyvai, klijams, dažams ir rašalams valyti. 

Be LOJ, sumažintas LOJ kiekis 

Europos Tirpiklių LOJ direktyvos (1999/13/EB) tikslas – žymiai sumažinti tirpiklių naudojimą ir LOJ išmetimą į aplinką, taip apsaugant žmonių sveikatą ir aplinką. Kurdami ir gamindami savo produktus skiriame didelį dėmesį produktams be LOJ arba sumažintu LOJ kiekiu. Daugelyje atvejų vandeniniai valikliai gali visiškai pakeisti tirpiklius. Įvairiems labai lakiems tirpikliams pakeisti siūlome alternatyvas, su kuriomis galima realizuoti mažinimo planą. ;

Clean Blue“ – energetinis efektyvumas 

Dabar, kai energijos kaina auga ir ištekliai yra riboti, efektyvus energijos panaudojimas tampa vis svarbesnis visuose sektoriuose. Žemos temperatūros valikliai sukurti naudoti mechaniniu ir rankiniu būdais. Jie taupo energiją ir efektyviai šalina stiprius teršalus jau aplinkos temperatūroje. Šiuos valiklius galima lanksčiai naudoti esant įvairioms temperatūroms; dalis galima išmatuoti tinkamu laiku ir sumažėja rizika, kad išdžius ant dalių paviršių. 

Pavojingų cheminių medžiagų kiekio mažinimas 

Mes optimizuojame klientų procesus siūlydami efektyvias sistemas ir produktus be pavojingų medžiagų. Nepaisant to, kad valymas atliekamas be pavojingų medžiagų, išlaikoma valymo kokybė. Nelieka daug laiko reikalaujančio ir brangaus pavojingų medžiagų tvarkymo. Daugiau nebereikia pavojingų medžiagų sandėlių, pavojingų medžiagų mokymų, nereikia rašyti darbo ir naudojimo instrukcijų. Darbuotojų sveikata ir aplinka yra apsaugoti. Net mokiniai gali tvarkyti produktus. 

Valymas maisto pramonėje 

Vokietijoje valymui maisto pramonėje taikomas Vokietijos maisto produktų, vartojimo prekių ir pašarų kodeksas (vok. „LFGB“). Pagal LFGB 2 sk. valymo priemonės yra vartojimo prekės. Draudžiama pateikti į apyvartą vartojimo prekes, kuriose yra medžiagų, kurios gali patekti į maisto produktus ar ant jų paviršių. Kai kurie iš mūsų vandeninių valiklių yra tinkami naudoti maisto pramonėje pagal LFGB 31 sk., nes jie maišosi su vandeniu ir galima nušluostyti nepaliekant likučių. 

NSF (Nacionalinis sanitarijos fondas) registracija 

Be to, daug mūsų valiklių, kuriuos galima naudoti maisto pramonėje, taip pat patvirtino NSF, t. y. jie buvo užregistruoti ir patvirtinti tarptautiniu lygiu. „NSF International“ yra nepriklausoma ne pelno siekianti organizacija, testuojanti produktus ir išduodanti sertifikatus, buvo įkurta JAV; ji nustato standartus įvairiems namų ūkio ir pramonės produktams. NSF registracija užtikrina vartotojus ir inspekcijos pareigūnus, kad mūsų gaminiai atitinka maisto saugos reikalavimus.

Valikliai testuoti pagal ÖNORM B 5105 

Mūsų „BIO-CIRCLE L“, „ALUSTAR 300“ ir „UNO W“ valikliai buvo užregistruoti ir išbandyti pagal ÖNORM B 5105. 

Tai reiškia, kad juos galima apdoroti naudojant naftos produktų gaudykles. Šios valymo priemonės yra puikiai atskiriamos, nes alyva nesiemulsuoja. Lieka koncentruotos atliekų medžiagos, kurias galima šalinti per atitinkamą atliekų šalinimo įmonę. Apdorotame valiklyje nelieka jokios mineralinės alyvos ir jis yra vėl tinkamas naudoti. 

Todėl šios valymo priemonės, išbandytos pagal ÖNORM B 5105, mažina atliekų kiekį ir saugo aplinką. 

14001U-1

cart-white

cart-white

cart-whitepositive-icons-natureboost

positive-icons-vocfree

positive-icons-cleanblue

positive-icons-nsf

positive-icons-oenorm